NYHÄJTÄR
Säinast nytt om ungdomsorkestrin 1G3B
redbar

Haloåja! (5.3 2018)

Som ni kanske a märkt så hiendär itt e så myjty schenn namäir. Däils je vi så trött å gaambäl, så sjölva spelase suuger mustin ur ås. Å däils så a som honde fejsbootjen å hede spåtifaj å juutuub taji uvi, så he lilla action som hiendär hiendär tier!
Vi lägger no fortsättningsvis opp keikkadatum å låtar schenn, men he je i princip he, så e je bare ti klick åp länkan ovan. Å om et vill va rektit trievli mot ås så kan et först klick tenn ti högär åp hede "Follow", så får vi mäir ti säj till om åp Spotify.
Pusigull!1G3B fyldär 15 år i år!! (28.5 2015)

Å he kommer vi ti fir åp Tomatkarnevalin i JPas tälte (baak nelson). Vi kommer ti viis Kaistinen-filmin å spel precis just he som ni vill.
He gaar till sålis att schenn nedan ti högär finns en list åp alla våra låtar (+ en nagär till). Klikk i han et helst vill hör. Di 12 låt som a fått mest röster kommer vi ti spel åp karnevaalin!
E kommer ti kom nytt (å gamalt) merch å! Sedan. Bare vi hiendar.

Såde ligger e till i setliströstase just nu:

1. Nyt Tulee (112 röster)
2. Ja älskar de (så inet fitton) (38 röster)
3. Bråtas (34 röster)
4. Korvin Ruular (27 röster)
5. En Historia om en äldre Kriminell Herreman från Laihela (21 röster)
6. Saturnus (20 röster)
7. Porr (19 röster)
8. Kanahuone (18 röster)
9. Om Ja Hade Koonan (18 röster)
10. Dödslegion (16 röster)
11. Folie (14 röster)
12. Julfest åp Tähkä (14 röster)
---
13. Döp De (13 röster)
14. Jyllenkoski (13 röster)
15. Satans Hexon (13 röster)1G3B åp Spotify!! (24.6 2012) Nu jeevlar finns vi åp spotify å itunes!!

In å lyydes!!

(tänx Janko!)

Keikka!! (14.2 2012)
He ska spela nåtär! Pampas-lördain i Vasa (31.3) tenkt vi ield igang e rambambula åp bröfabriitje (leipätehdas). Sii till att ni je i stan tå, å kom ut i dansin - he kommer ti var rajtamtajtam!

Hyöstin (17.8 2011)
Jaaahaa! Haalder som bäst åp å beställder in na nytt dyng. Nästan allt gamalt dyng (isskrapor, tiendarär, stikkaluvor etc etc) ha ga åt, så nu ska e va na nytt.
Kva nyskivon å nete gäller, så je he å ynjy arbet, men e gar langsamt. E finns fö lite tiimar i dyyne å/elå fö mytjy aar sysslor å jeevelskap som man je illa tvungen ti jier. E kommer noo, säinan elå förr.
Keikka kommer e å ti vaar i hyöst. Ja återkommer tå e närmar se, men ni kan bok in in 7.10 i kalendrin! E kommer ti vaar bra keikka, ja lovar. Å så borda vi ju ha en massa nytt dyng ti bjud ut tå!
Etsom itt ja orka fundär ut na betär ti bild så sett ja (bare fö att ja kan) ut hon stjivon ja ha lyssna mest åp i somar. Bra som säätän. Å dessutom je e trevli gubbar som je f*ttit bra ti spel, å ja misstänker att itt 1G3B å Skitarg ha sitt e sist åv kvaraar, så ja kan itt na anna en rekomender att ni å lyydes. Råkk ån!

Keikka me Skitarg (15.6 2011)
Åp fridain in 17 juni je e keikka åp Royal i vasa. Vi ska spiel laame täische vinglen åp bildin ti vänster. Koll hitche! E kommer ti vaar gälit.

E je hård konkurrans me Provinssi å lang-hoåra rock i Fagäröien, så ja hoppas ni kombär å hjälper ti fyll lokalin så itt vi star å spelar fö råttor å in bartender.
Ja tar me in bunt åv ny-skivon ifall naar vill köp!

En Vy över ett Hav (10.3 2010)
Idag fieg ja nyy-stjivor från tröckerie! E to e tag, men he va e värt. Råkenråll!
Hon kommer alltså ti finns ti salu fö först gangon nainstans åp JP åp lördain (12.3.2011) tå vi bränder åv en release-keikka. E var en blandning åv nytt å gamalt - å öis så perkele. E lönar se alltså ti kom å skåd.

Ny-mestärvärtje häiter alltså "En Vy över ett Hav" å består åv 7 st rekti rokenroll-sviidarär! Etsom Ollonmark ha ga i ide å försvånni åv planetin så to vi in Virve Påffs. Nu je e altså itt na mäir fipplas uvi tangenten utan en jiig till i oppsettninjen i ställ. Å tå vaar e ju mäir rå-öis. Naete mäir såde som e va förr.


Hitche fanskape kommer no ti sipär ut åp nete såde småningon å kvart ett vi hiendar, men som vanlit så bruk ju tådde dra ut åp tidin, så om man vill njut åv spektakle heti så rekomendrar ja e besök åp JP i häljen. Vi kan tilåme signer fanskape!

Sedan så je e goda nyhäitär fö all snålar som itt ha tjyöft DVD:n, vuri åp showin elå betala TV-licensin. Sveng.com ha nu satt opp ALLT material i bra kvalitet åp youtube! Länken finns tenn ynjy video i högra spaltin. Tiimtaals me dyng, bare ti välter se i!
Vi syns åp JP!
E kommer in chans till!!

Om ni missa spekatel-showin me nsk så kommer e in chans till! I somar i närpes, torsdain baket karnevalin var e cirkus i is-hallin. Alltså 8.7 2010 å som vanligt kl 15 å kl 20!
He je in mekti mekti show!

Läs mäir om showin schenn

Talko! (2.9 2009)
Nu behövs e hjälp! Ja tänkt att vi sku sii om vi sku få in Kusinen rösta åp en keikk ti nosturi i Hesa! Ja tror att e kan ga me talko. Allt vi behöv je att ni mårar å gar in schenn å röstar me jämna milanruum! E gar ti röst en gang per dag per emailadress, å e kommer itt ens na spam elå dyng me!
Alla med! Kusinen ti Nosturi!!

Ja, åså spelar vi ju me 1G3B åp Fone i Vasa in 25.9 å åp Café J&P i närpes in 26.9

Osajnat! (14.12 2009)
Ni som je medlemmar åp x3m-communityn har läge ti understöd nu! Logg in å röst åp 1G3B
å Kouzin Bedlam!
Vi diilar som bäst om na keikkor i vår, men ja våg itt säj naa än inan allt je klart! Lättast je ju om ni gar in å röstar åp länken som ja just gav så kanske vi får spel åp nain x3M-keikk!

  

En ny fin kålleg!

E a kumi e nytt jeng me en ny skiv - å e je bra! Å givetvis finns koko hoito ti ladd ner schenn åp 1G3B.com! E je bare ti läit se in åp Kollegor å syyg! Fast vi nu je så grejt så vi tillhandahåller nyskivon deras schenn så rekomenderar ja entå grymt hårt att ni oppsöker J&P i Niepon åp juldajin tå di har officiell release! Gåssan kan spel! Ja lovar att e je värt ti läit se tiit!
Så kanske ni ha märkt att e a vaari julkalender-dags i år igen! E je bare ti löft åp hattan åt BQ som a axla ansvare i år! Bug, bock, nig å tÄkK!


Powerläsk! (14.10 2008)Äntligen kom e nytt alster åv Nektor! Hitche je hårdast tavara hittills - Thrash som säätän!
Ladd nier å mosh - å läsk!!
Sedan så je e åv yttersta vikt att ni gar in å röstar å lägger en 10 SCHENN! E je Radio Rock som har en tävling tier vinnarin får va förband åt Slayer! E funkar så att di 20 band som har mest poäng/bästa rösten in 14.11 gar vidare ti en Jury-omröstning. Måle je ju att kom ända tiit förstås! In å röst från så mang maskin som möjlit! Å sii till att både mamm å papp röstar å!
IN Å RÖST!

Fageröien råkka! (6.6 2008)
TäKk ti all! E va ju råkk som fan hede! Å som ni märkt så va itt Stroganoffas Båbb åp scen naa. Småkusinin hans as utmätningsmannenas mååjin hadd fått kramp å kona itt plog in såmarin, så Båbb gåta kör opp ploojin åp in pråm å far ti Känädä å hjälp till! Sedan åp viejin häim, etsom an stjäit ner se, så slefft di åv an åp grönland. Sist vi huörd åv an hadd an hyrt in trampbåt å tråda genom skagerack!
Som tur så råka vi ti hiit in ersättar - Virve Påffs!
E vort in häil däil bra bilder taji åp honde keikkon - tack ti Ägglund fö he - så ja kommer ti set opp na i bilder sektionin no snart. Åså kanske e tilåme vaar nain bakgrundsbild!
Sedan så fortsätter ja å mårar å setär ut na nya låtar. I dag kom Trindbuss!

Saninjen, Gåss (12.5 2008)
Nåniiin!
Skivon je instjecka ti tröckerie! E je tolv kramgoa låtar!
Vi borda få on åp fridain. Å et som e råkar se att ja je i Niepon i häljen så tänkt ja erbjud är tillfälle ti kom å köp on samma dag som on kommer ut! E vaar itt na spektakulärt jippo, utan ja tänkt ta en stjivlåd ynjy armin å ga ti café JP å ta en bärs åp fridaskivieldin. Så om e je naar som je intressera så je e bare ti kom å hemt. Ja tror e var na i stil me 10 € per skiv. Annors så kommer on ti finns ti försäljning åp keikkon i fageröien.
On kommer no ut åp nete å, men vi har ju rekningan ti betal, så vi gått ju försök lock foltje ti köp on me he argumente att di får hör fortan om di köper on.
Dessutom så je e ju betär kvalitet åp skivon + at man får me omslaje me bilder & texter & stuff. Dessutom så je e såde coolt åp cd:n att låtan mårar å gar in i kvarar. Tå e je Mp3or så je e pausen milan låtan.
Nåjoo - vi kanske syns åp JP åp fridain tå. Sku tipp att e var na runt 21-tidin ja stegar tiit.

Nu Buri e närm se! (15.4 2008)
Vi buri just hav a klart! Naete finjusteras i studion å så ska e omslag sniidas ihop åså ti tröck! E je itt rektit klart hu vi kommer ti släpp skiv-fan, men e kommer ti finns både åp sajtin å i tröckt format.
Hu spm helst, nu tå ni ha biida såde lieng så ska ja bjyyd åp e liite smakprov!
Klipp 1 Klipp 2

2008 (30.1 2008)
Saaattan vi lieväää änn!!
He a vuri tyst nu e bra tag, såri fö he. E kom itt in nästan na material ti kalendrin, så e vort häilt enkelt itt naa. Tyvärr. Kanske nästa år.
He som je på gång nu je he, att vi har in bottnan ti en 14-15 ny låt spela. E je itt säkert att all åv di sir dagens ljus, men hälften åtminstone. Vi kommer snart ti ta å far me Schnaabelen in i studion å råål in in bunt låtar. Sedan så ska vi försök hiend få di mixa i vår å, å om allt gar som vi ha tänkt så ska vi ha na stjiivliknand åt är i Maj nain gang. Antagligen var e väl så att första möjlihäiten ti lägg hendren åp ny-skivon je tå e je 1G3B Live i Fageröien åp skolavslutninjen!
Vi kommer alltså ti inläid säsongen redan i Maj i år! He var na vasa-sjömänn :), naet svenskt baand å vi åp stora scen i fageröien! Koll åp fageröienas häimsidor fö mäir info!
E kan noo vaar na mäir spelas i såmar å, me he stöiter ja opp kvart ett e var bekräfta!
Hav a ljuvlit i piss-vedre! Vi återkommer!

Tiit for han såmarin! (19.9 2007)
1G3B tackar fö hisin såmarin! Fort jieg e å rolit va e. TäkK ti all ni som orka ut ti Åminne! E va skryyft! TÄkK ti S&D-killan fö insatsin längst fram, fina saker, å fin keikka baket!
Nu je e dags ti producer mäir dyng. E je in häil däil låtar åp gang, men vi har a ganska follt opp men en massa aar undeli ovesäntlihäiter vi sidon om, så na tidtabeller våg ja itt lov. Men nya låtar var e, he låvar jag.
Kva julkalendrin gäller, så misstänker ja att e kommer ti vaar fö dålit me tid fö me ti laa slett i år. Täfö så utlyser ja nu e julkalender-talko. Ni kan läs mäir i boxin schenn bräiver.
Vi kommer å ti slepp Fårileven & Brodärhoddin som live-mp3or. Snart.
Sedan så ska e ju planeras niesta såmar så småningom, så ni kan ju buri va odiedåt å häri å kräv att vi ska få spel åp hultsfred, provinssi å dylika instanser som vi itt har in chans åp.
Å glöm itt me jämna milanruum ti önsk na 1g3b låtar schenn.
Ja återkommer tå e hiendär na nytt. Njut å ha in ljuvligär hyöst så lieng!

Åminne 24.8! (18.8 2007)
TÄKK som fan fö Lidstock!! E va häilt jeevla grejt!!
Vi je fortfarand häilt förbluffa uvi hu mytjy jeng som våga se ut i räine å läir-blöite!!
Ni & Lidstock ruular!
E ska sopas så inet baare säätän i Åminne ny häli E var sist gangon åp lieng! Så kom å slå rekord å öis sånder både Åminne å Berusad.org me ås!
Ja väit att ni flest som rörs schenn åp saitin känder till e ny-fritera styck som vi kallar Korvin Ruular.
Ja misstänker dock å att e finns ätt å anna jöll som itt a huört fanskape än.
Å he behöv di ju.
 

E a vaari leverera in bunt me korv-tavara ti x3m så att di ska hav a ti hands å konn fatt hu e ligger till!
MEN! Man väit ju dock aldri om di ork spel a, så he vi behövar nu je att nain fan sku ork å konn önsk dynjon, så sku tilåme han mest insnyöga jöll fö hör åp radio å fatt att e ja korvin som ruular!
Napp alltså i telefon elå tangentborde å hörs åv ti x3m (t.ex. schenn) å ta å önsk Korvin Ruular. Fö he jier an ju!!

Nektor (31.7 2007)
Ny jeevlar je Nektor åp gaang!!
Både Knoll 'em All å Shell Awaits finns nu som remastra. Å itt nog me he. En häilt ny skiv me 8 låt je ut å!! The Ultimate Finn! Bra som fan!
Dessutom je e ny häimsiid på gång! In me de åp www.nektor.fi å luur!
Ni som je åp vieg ti Lidstock kan å sii fram e mot na speciellt. E kommer ti finns en dubäl CD - "The complete Ekälworks" i begränsa opplag ti salu. On innehaalder alla Nektor laga såde langt! E nödvändigt köp!

Korvin Ruular!! (7.7 2007)
Nu jävlar je in ny singel ut!! An finns ti nerladdas ynjy stjivor bare ti bränn å print!
Om itt et ork å vill he, så kan et å kom ti tomatrock tier vi star å säljar fanskape! Å stjortor. Å DVD:n.
Å omet har läidon åv ringsinalin dän, så kan et ta ner korvsignalin från downloads.

NY LÅT!! (2.6 2007)
Såde skolavslutningen ti ära, å i väntan på TV/DVD:n, så tänk jev är naete gotta! E smyg-smakprov åp nya tavara!
Så tag är e epäl, klick åp epple å ta in lyssnar!
Å kom nu för fan ihåg att e je kråkon som sitär i epäl-båsk!
Å skåd schenn å!

E närmar se!! (29.5 2007)
Ikvield kl 20.55 ska ni skåd åp TV! E kommer e program som häiter "tärning" som kommer ti handel om 1G3B. Om ni missar he så kommer i repris åp lördain in 2.6 kl 18.10. He je e program som handlar om kommand program, dvs om spektakle di siendär in 8.6 kl 21.20.
Om ni vill si programme på storskärmin me ar likasinnade individer å sedan direkt baket tilåme köp in DVD så kan e löns ti kom ti Cafe J&P i Närpes tå e sänds i TV!
E kan tilåme hiend att naet vingäl ur baande je åp plats!

Bra å dåli nyhäiter! (25.5 2007)
Ja kan buri me di "dåli" nyhäiten. Som ni kanske märker ha räknarin schen ti höger mitti allt bööka till a å endra. He beror åp att sändnigsdatume i TV å dvd-release, åv orsaker som itt vi haft na ti säg till om, ha vaari framstjuti me en viik. Nya datumen som gäller je alltså 8:ond å 15:on juni. Vi beklagar att e drar ut - men som di säir: "han som biidar åp na gött biidar som säätän".
Goda nyhäiten, förutom he att resultate a vaari bra som fan, je att vi kommer ti jev en nagär åv edär möjlihäiten ti kom å sii he som kommer i TV furi resten åv världen.
In 6 juni kommer in förhandsvisning me norra bötomas största & bästa bild å ljud ti ga åv staplin i Vasa. Om tu tycker att tu, å in kaveri, måst få sii hitche fanskape furi all aar, elå om et bare har in så ruti TV & stereo att itt e je värt ti skåd 1G3B Live i a, så ska et stjekk e mail me en motivering åt mieg (francis@1G3B.com).
Författ alltså e mail som har rubriken: "Ja måst få sii 1G3B täfö att:" tier ett motiverar kvafö just tu ska få kom laa me 1G3B & co å sii spektakle först åv all i världen åp storstjärmin i Vasa! Glyöm itt ti legg ynjy både tett namn å namne åp han stackarin et tänkt sliep me de.
Som plåster åp såren fö fördröjninjen så bjuder ja åp Porr!

He je på Gång!! (6.4 2007)
Nu ha e spetats som fään, men he a jivi resultat å! Tv-programmen vort instjecka ti yle å kommer ti siendas in 1st å in 8ond juni.
DVD:n kommer likaså ut in 1 juni. E je litet oklart me detaljen kring distribueringen än, men on kommer ti finns i affären ti köpas. Åså bare poåchen försvindär nu så hadd ja no tänkt smäll opp nain sorts webshop å.
Som ni sir så reknar e schenn bräiver. He je kanske itt så svårt ti list ut ti kva...
Men medan ni bidar så har ja naete gotta schenn.
In nalete liengär snutt finns åp youtube, in å röst å kommenter!
Åså lönar e se ti mår å kukk in me jämna milanruum. Kvart et vi lagar DVD:n så kommer vi ti mår å kast opp na trevliga små klipp me dyng schär åt är ti luur åp medan ni bidar.
Åså sett ja opp na nya bilder från DVD-inspelninjen!
Har et in mobil som klarar video så kan et ta å knapp in http.//www.1g3b.com/downloads/1G3B-trailer1.3gp i an!

TÄKK SOM FÄÄN!
(9.11 2006)
Jag tror all i ungdomsorkestrin va överens - hede va naa åv e mäktigast man ha vuri me om nainsin! Otrolit!
TäKk ti all inblaanda! Ljudtekniker, kameramän, statister, Kåren, ÖN, åså ni som kom å råkka som fan förstås! E va in häilt otroli publik, precis som vanlit!

Vi har nu 50 tiimar video å en massa ljud-material ti buri bearbet, så e kommer no ti ta e tag inan vi hiendar få ut naa.
Såde preliminärt så sektas e väl åp att TV-programme(n) kommer i vår naingang. Når DVD:n kommer vågar ja itt ens giss åp, men ja låvar ti haald är oppdatera.

Häile manskape, framförallt undertecknad, je ju ganska utmatta baket e tådde urbök, men vi ska spiet vidare. Vi börja fundär åp julkalendrin nalete igår, å ha no tenkt prester nain sorts idioti i år å, så ni itt behöv siti å ha läidon i signad jule tid!
Ja återkommer in 1 december!

Säsongsavslutning i Fageröijen
(2.9 2006)
Så va såmarsäsongen tier! Vi tackar edär som kom å skåda åp ås i fageröien, vi säir såri åt arrangören att vi grisa/bulla tilla så tåfft framan scen å hoppas att köm än e va som itt kona hald fingran i styr å gåta ga å vrid åp mixerborde kan ta å brinn.
Klick åp bildin om ni vill sii en förstoring!
Vi syns i Åbo in 4.11 - fårileven!
(inlagt 20.9 2006)


Videoklipp från SÖU-rock 2006! (22.7 2006)
Tack ti all som kom å rocka i Molpe! E va ju oräidit me ljuude - å he beklagar vi! Tack fö att ni orka me ås i alla fall!
  Fö edär som missa a, så ha ja sett in 2 videoklipp åp daunlouds!
(inlagt 5.9 2006)

Artikel på www.stationen.fi  (3.7 2006)
"Bra musik, bra scenshow och en rejäl kick. Det är vad mytomspunna, polsk-, östtyskinspirerade metall hypermegabandet 1G3B från Närpes säger sig bjuda sina fans på."  Läs artiklin »

1G3B LIVE
14.5 Foxy Kstad
2.7 Priima/Karnevaalin Niepon

Spotify:

Video:
1G3B @ Youtube

Kokkola @ Youtube

1G3B @ Sveng @ Youtube

Facebook:
https://www.facebook.com/1G3B.nu/